Vad betyder orden?

Det finns en hel del betäckningsrelaterade termer som för vissa är självklara men för andra inte.
Det är viktigt att alla inblandade parter förstår termologin i systemet. Därför har vi valt att sammanställa ett kort betäckningslexikon.

Betäckning

En betäckning är den generella benämningen för en insemination eller naturlig betäckning.

Anmälan till betäckning

Amälan till betäckning skapas via systemet. Den person som skapar anmälan blir automatiskt anmälningens språngägare. I anmälan väljer man hingst, sto, betäckningsstation och kompletterar med övriga upplysningar såsom om stoet är försäkrad, har föl vid sidan etc.<br />Denna anmälan sammanställs, skrivs ut, skrivs under med namnteckning och tas med till betäckningsstationen vid första besöket då denna fungerar som kontrakt mellan språngägare och hingsthållare.

Språngägare

Skaparen av anmälan och därmed betalningsansvarig för avgifterna i samband med betäckningen. En språngägare är därför den som äger 'språnget'. Oftast är det stoägaren själv men det behöver det inte nödvändigtvis vara.

Hingsthållare

Den person som löst licens för hingsten. Det vill säga den som språngägaren är betalningsskyldig inför. Detta är i många fall hingstägaren själv, men så är det inte alltid. Hingsthållaren är den person som skapat faktabladet och som är informationskyldig till språngägare och betäckningsstation gällande bl.a. spermakvalité och tävlingsdeltagande. Det kan från och med 2010 finnas mer än en hingsthållare för en hingst. I dessa fall får språngägaren välja vilken hingsthållare hon önskar ingå avtal med i samband med skapandet av anmälan.

Betäckningsstation

Dit man åker för att betäcka sitt sto vare sig det sker naturligt eller via insemination. Betäckningstation väljer man när man skapar sin anmälan till betäckning. Det är inte alltid en betäckningsstation är inblandad (i vissa fall vid naturlig betäckning). Då väljer man att hoppa över det steget i sin anmälan och har enbart kontakt med hingsthållaren direkt.

Ordinarie betäckningslicens

Den avgift hingsthållaren betalar för att hingsten skall få lov att verka i avel under säsongen. Ordinarie betäckningslicens betalas endast för <b>godkända hingstar</b> med faktablad kostar för aktuell säsong <b>8000 kr inkl. moms.</b>

Limiterad betäckningslicens

Den avgift hingsthållaren betalar för att hingsten skall få lov att verka i avel under säsongen. Den begränsade betäckningslicensen betalas endast för <b>godkända hingstar</b> med faktablad och gäller för max 5 ston per säsong och kostar för aktuell säsong <b>4250 kr inkl. moms.</b>

Rapporteringsavgift

Löses för icke godkänd hingst vars avkomma avses registreras i SWB. En sådan avkomma registreras på s k ”gråa papper”. Rapporteringsavgift betalas endast för <b>icke godkända hingstar</b>. Rapporteringsavgift för aktuell säsong kostar <b>3000 kr inkl. moms.</b>

Faktablad

Faktabladet för en hingst skapas av den person som beställt licens för hingsten. Här finns uppgifter om vem man beställer sperman ifrån, samlingsdagar, tävlingsdeltagande, avgifter etc. Faktablad skapas endast för <b>godkända hingstar</b>.

Hingsthållaravgifter

De avgifter som språngägaren är skyldig att betala till hingsthållaren i och med anmälan till betäckning. Dessa avgifter finns specificerade i faktabladet.

Språngrulla

Hingstens lista över alla de ston som betäckts för en säsong. Ett sto hamnar alltså inte på språngrullan bara för att man anmält sig till hingsten, utan enbart ifall en betäckning skett.

Betäckningsjournal

Betäckningsstation eller hingsthållare uppdaterar anmälan med betäckningar och dräktighetsresultat allteftersom tiden fortlöper. Dessa uppgifter samlas längst ner i din anmälan, den sk. betäckningsjournalen. Denna kan alla inblandade parter se, såsom språngägaren, hingsthållaren och betäckningsstationen.

Fölresultat

När stoet konstaterats dräktig inväntar man fölning. Så fort detta skett skall ett fölresultat inrapporteras via systemet. Detta skall även göras i de fall stoet resorberat, kastat eller vid dödfödsel. Här finns också möjlighet att rapportera ifall det blivit tvillingar, missbildningar eller andra avvikelser.