Hingsthållarens egen beskrivning av Tartufo de Muze 9665

Fadern Chacco-Blue kräver ingen närmare presentation, han är en av världens bästa hoppförärvare.
Modern, Azuela de Muze, är i sin tur dotter till Narcotique de Muze, som har lämnat Vedet de Muze ET och Felini de la Pomme.

Tartufo de Muze är godkänd för ett-sto-licens i SWB och BWP.

Videoklipp

Här visas filmklipp på hingsten som dess aktiva hingsthållare lagt till.