Hingsthållarens egen beskrivning av Casallco 95423


Casallco- <br /> <br />Casallcos karriär på hoppbanorna fick full fart redan från början med Philip Rüping i sadeln. Andra plats i Paderborn Grosen Preis och fjärde plats i Risenbeck Grosen Preis för att bara nämna några. Utöver det har hingsten tagit flera topplaceringar i 1,45 klasser. Därmed har hingsten som var reservsegrare i Oldenburg International och fick 3 x 10 poäng på hoppningen under sitt bruksprov, bevisat att han hör hemma i toppsporten. <br /> <br />Framgångsrika avkommor <br />Framtiden ser ljus ut för Cassalcos avkommor till vilka han förärvt sina nästintill oändliga förmågor. Sex av Casallcos söner är premierade. Bland dem finns Cavoiro-H som blev segerhingst vid Oldenburg International, vann hingsttestet och har varit segerrik i unghästklasser och Cajulio som blev vice champion av Deister. <br /> <br />Bilder


Tillbaka