Hingsthållarens egen beskrivning av Action Man Ask Z 95471


Sportig ädel och långbent son till fantastiska Action Breaker ur ett av KWPNs starkaste hoppmöderne stammar <br />mer info på www.eklunda.com Finalist på UVM 2019, placerad i finlen på Falsterbo 2019Bilder


Tillbaka