Faktablad för Click and Cash 1155

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.stuteripwr.nu

Hingsthållare

Stuteri Pwr AB
Svarthults Gård, 57474, Ramkvilla
0709500056

Beställning av sperma

Stuteri PWR AB
Svarthults Gård, 57474, Ramkvilla
0709-500056
FAI
11.00

Betäckningssäsongen

2024-04-01
2024-08-16
Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.

Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.

Hingsthållaren debiterar följande:

Dräktig (45dygn) 8000 SEK + moms

ÖVRIGT

Rabatter:
2000 SEK i rabatt till sto med placering i minst 150 hoppning.
1000 SEK i rabatt till elitsto eller diplomsto med 9:a i hoppningen.
Mängdrabatt: 2 ston 10%, 3 ston 15% och vid 4 eller fler ston 20% rabatt.

Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte