Faktablad för About You II 9733

Hemsida med mer information om hingsten:   http://gransbostuteri.com

Hingsthållare

Gränsbo Stuteri
Gamla Malmövägen 306, 26292, Ängelholm
0705-976331

Beställning av sperma

Gränsbo stuteri
Gamla Malmövägen 306, 26292, Ängelholm
042207010,0705976331
TAI
Måndag, Onsdag, Fredag
KL 900

Betäckningssäsongen

2023-05-08
2023-08-11
Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.

Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.

Hingsthållaren debiterar följande:

Språng 15000 SEK + moms

ÖVRIGT

Transportsperman (TAI) levereras av MH AB, kostnaden är med bil 1300:- exkl moms och med flyg 1550:- exkl moms.
För hämtning i Malmö eller på Gränsbo Stuteri är kostnaden 900:- exkl moms. Priserna är inklusive veterinärintyg och trp-låda.
För info om rabatter se www.gransbostuteri.com

Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte