Faktablad för Bosun's Watch xx 1339

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.mads.se

Hingsthållare

Dalborg Int AB
Everlövsvägen 110, 27563, Blentarp
073-6006192

Beställning av sperma

Everlövsvägen 110, 27563, Blentarp
073-6006192
N

Betäckningssäsongen

2023-01-02
2023-11-30
Ja

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.

Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.

Hingsthållaren debiterar följande:

Språng 3000 SEK + moms

Dräktig (45dygn) 4000 SEK + moms

ÖVRIGT

Fraktkostnad kan ändras något beroende på station.
Rabatt lämnas till stoägare m fler ston, selektionsston eller välmeriterade tävlingsston.

Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte

Alt 2. Kostnad vid dräktighet 90 dgr 7000 SEK