Faktablad för Ontario ES 9709

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.gransbostuteri.com

Hingsthållare

Gränsbo Stuteri
Gamla Malmövägen 306, 26292, Ängelholm
0705-976331

Beställning av sperma

Gränsbo stuteri
Gamla Malmövägen 306, 26292, Ängelholm
042207010,0705976331
042207009
AI, TAI
Måndag, Onsdag, Fredag
KL 1100
Semin beställes från Gränsbo stuteri, tappning sker på Falbygdens stuteri

Betäckningssäsongen

2023-04-17
2023-08-11
Ja

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.

Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.

Hingsthållaren debiterar följande:

Språng 2500 SEK + moms

Dräktig (90dygn) 7000 SEK + moms

Samling/Packning 750 SEK + moms

ÖVRIGT

Samlingsavgiften 750:- exkl moms betalas en gång per sto och år. Skicken levereras av MH AB antingen med bil eller flyg beroende på vart din seminstation ligger i landet. Kostnad 850:- + moms med bil 1050:- moms med flyg. För info om rabatter se www.gransbostuteri.com

Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår

I samarbete med Agria bjuder Gränsbo Stuteri på foster- och fölförsäkring vid betald språngavgift på svenskstationerade hingstar i Gränsbos program. Försäkringen innefattar 3000 kr i livförsäkring och 120 000 kr i veterinärvårdsförsäkring, och fölet är skyddat fram till den är 30 dagar gammal. För övrigt gäller Agrias villkor för foster- och fölförsäking, för mer information se: agria.se/hast/hastforsakring/agria-foster--och-folskydd.