Faktablad för Bravour 1197

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.gockstastuteri.com

Hingsthållare

Gocksta Stuteri
Dingtuna Gocksta 3, 72592, Västerås
0704476382

Beställning av sperma

Gocksta Stuteri
Dingtuna Gocksta 3, 72592, Västerås
0704476382
AI, TAI
Måndag, Onsdag, Fredag
12:00

Betäckningssäsongen

2023-04-10
2023-08-25
Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.

Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.

Hingsthållaren debiterar följande:

Språng 3000 SEK + moms

Dräktig (45dygn) 6000 SEK + moms

ÖVRIGT

Vi skickar med MH AB:
Bilfrakt 850 + moms
Flygfrakt 1050 + moms

Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte