Faktablad för Click and Cash 1155

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.penarpsgarden.com

Hingsthållare

Stuteri Penarpsgården
Penarpsvägen 68, 26973, Förslöv
0705 628492

Beställning av sperma

Stuteri Penarpsgården
Penarpsvägen 68, 26973, Förslöv
0705628492 ,0705 628492/0706912166
AI, TAI, FAI
Måndag, Onsdag, Fredag
kl.10 samlingsdagen

Betäckningssäsongen

2023-04-15
2023-08-15
Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.

Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.

Hingsthållaren debiterar följande:

Frakt 850 SEK + moms

Samling/Packning 850 SEK + moms

Dräktig (45dygn) 7000 SEK + moms

ÖVRIGT

OBS! Avgiften 850 SEK gällande samling/packning gäller per år.
Rabatt för ston placerade i svår klass 2000 SEK, ston placerade i medelsvår klass 1000 SEK och ston placerade i lätt klass 500 SEK.
Bilfrakt, alla dagar, 850 SEK ex moms.
Flygfrakt, alla dagar, 950 SEK ex moms.

Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte