Faktablad för All Time High (SWB) 9616

Hemsida med mer information om hingsten:  

Hingsthållare

Källetorp
Starbyvägen 191, 262 95, Ängelholm
0705-390213

Beställning av sperma

Marie Knutsson
Starbyvägen 191, 26295, Ängelholm
0705390213,0705390213
043129035
AI

Betäckningssäsongen

2022-03-15
2022-08-15
Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.

Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.

Hingsthållaren debiterar följande:

Dräktig (90dygn) 5000 SEK + moms

Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte