Faktablad för Newton VDL 1460

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.gransbostuteri.com

Hingsthållare

Gränsbo Stuteri
Gamla Malmövägen 306, 26292, Ängelholm
0705-976331

Beställning av sperma

Gränsbo stuteri
Gamla Malmövägen 306, 26292, Ängelholm
042207010,0705976331
AI, TAI
Måndag, Onsdag, Fredag
KL 1100
Sperma beställes från Gränsbo stuteri, tappning sker på Falbygdens stuteri, Falköping

Betäckningssäsongen

2022-04-06
2022-08-12
Ja
www.gransbostuteri.com

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.

Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.

Hingsthållaren debiterar följande:

Språng 2500 SEK + moms

Samling/Packning 500 SEK + moms

Dräktig (90dygn) 7000 SEK + moms

ÖVRIGT

Samlingsavgiften 500:- exkl moms betalas en gång per sto och år. Skicken levereras av MH AB antingen med bil eller flyg beroende på vart din seminstation ligger i landet. Kostnad 800:- + moms med bil 1000:- + moms med flyg. För mer info om rabatter se www.gransbostuteri.com

Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte