Faktablad för Caracas 1466

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.stockholmsemin.com

Hingsthållare

Stockholm Seminstation AB
Nifsta Gård, 76295, Rimbo
0707480988

Beställning av sperma

0707480988
Nifsta Gård, 76295, Rimbo
0707480988
AI, TAI
Måndag, Onsdag, Fredag
Kl 10
Står LIVE i Sverige 2022 För mer info, www.stockholmsemin.com

Betäckningssäsongen

2022-04-18
2022-08-14
Nej

Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte