Faktablad för Artist vd Driehoek Z 9570

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.stockholmsemin.com

Hingsthållare

Namn Adress Telefon E-post
Stockholm Seminstation AB Nifsta Gård
76295
Rimbo
0707480988 [email protected]

Beställning av sperma

Beställ från Adress Telefon Fax
[email protected] Nifsta Gård, 76295, Rimbo 0707480988
Tillgänglig via Samlingsdagar Beställ senast
AI, TAI Måndag, Onsdag, Fredag kl 9.45
Övrigt
Transport med slingan för flyg inrikes 950 kr exkl moms. Transport med slingan för bil inrikes 750 kr exkl moms. Expresservice enl gällande taxa. Med reservation för ändringar

Betäckningssäsongen

Börjar Slutar Verksam i tävling
2021-04-15 2021-08-15 Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.


Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.


Hingsthållaren debiterar följande:


Språng 3000 SEK + moms

Dräktig (45dygn) 6500 SEK + moms

Frakt 750 SEK + moms

Samling/Packning 350 SEK + moms


ÖVRIGT

Transport med slingan för flyg inrikes 950 kr exkl moms. Transport med slingan för bil inrikes 750 kr exkl moms. Expresservice enl gällande taxa. Med reservation för ändringar


Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte


Tillbaka