Faktablad för Balou du Rouet 95144

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.psflyinge.se eller http:// www.schockemoehle.de

Hingsthållare

Namn Adress Telefon E-post
Ab Ps Flyinge & Partners Kungsgården 1744
247 93
Flyinge
0708-752900 [email protected]

Beställning av sperma

Beställ från Adress Telefon Fax
PS Flyinge & Partner AB Kungsgården, 247 93, Flyinge 0708-752900,046-64440 046-64450
Tillgänglig via Samlingsdagar Beställ senast
TAI, FAI Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag kl. 10 mån-fre
Övrigt
Färsk transporterad sperma finns tillgänglig för seminstationerna tis-fre (beställning mån-tors). För prisuppgifter gällande sändning lördag, kontakta Helena Torstensson 0708 - 75 29 00. Sperma garanteras till dig som seminerar på Flyinge, för leverens till övriga landet kontakta PS Flyinge & Partner AB. OBS!!Försändelseavgifterna kan variera i landet.

Betäckningssäsongen

Börjar Slutar Verksam i tävling
2021-03-01 2021-08-01 Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.


Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.


Hingsthållaren debiterar följande:


Frakt 100 EURO + moms

Språng 1800 EURO + moms


ÖVRIGT

Hingstens språngavgift faktureras omedelbart i samband med första insemineringen. Förfallodag efter 10 dagar. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta. Spermatransportkostnaden avser per skick.
Språngavgift och seminfrakt samt hälsointyg för semin faktureras direkt från hingstägaren Paul Schockemöhle.
Språngavgiften är exl. moms 7 %.
Stationerad i Tyskland.
Kom ihåg att veterinärbekräftelse på att stoet inte är dräktigt måste lämnas senast den 1 december samma år som inseminationsåret.
Lämna VAT vid första seminbeställningen.


Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte


Tillbaka