Faktablad för Click and Cash 1155

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.penarpsgarden.com

Hingsthållare

Namn Adress Telefon E-post
Stuteri Penarpsgården Penarpsvägen 68
26973
Förslöv
0705 628492 [email protected]

Beställning av sperma

Beställ från Adress Telefon Fax
Stuteri Penarpsgården Penarpsvägen 68, 26973, Förslöv 0705 628492/0706912166
Tillgänglig via Samlingsdagar Beställ senast
AI, TAI, FAI Måndag, Onsdag, Fredag kl.10 samlingsdagen

Betäckningssäsongen

Börjar Slutar Verksam i tävling
2021-04-15 2021-08-15 Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.


Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.


Hingsthållaren debiterar följande:


Bokning 1500 SEK + moms

Dräktig (17dygn) 1500 SEK + moms

Dräktig (70dygn) 7000 SEK + moms

Samling/Packning 500 SEK + moms

Frakt 650 SEK + moms


ÖVRIGT

OBS! Avgiften 500 SEK gällande samling/packning gäller per år.
Rabatt för ston placerade i svår klass 2000 SEK, ston placerade i medelsvår klass 1000 SEK och ston placerade i lätt klass 500 SEK.
Bilfrakt, alla dagar, 650 SEK ex moms.
Flygfrakt, alla dagar, 800 SEK ex moms.


Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår


Försäkringen täcker 10 000 sek liv och 120 000 sek veterinärvård.

Tillbaka