Faktablad för Benchmark 1437

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.vastrahoby.se

Hingsthållare

Namn Adress Telefon E-post
Västra Hoby Stuteri AB Västra Hoby 175
225 91
Lund
0708421107 [email protected]

Beställning av sperma

Beställ från Adress Telefon Fax
Västra Hoby Stuteri Västra Hoby 175, 225 91, Lund 0708-421107,0708752900
Tillgänglig via Samlingsdagar Beställ senast
TAI, FAI Måndag, Onsdag, Fredag 9.00

Betäckningssäsongen

Börjar Slutar Verksam i tävling
2021-04-01 2021-08-13 Ja

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.


Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.


Hingsthållaren debiterar följande:


Språng 3000 SEK + moms

Dräktig (90dygn) 6000 SEK + moms

Frakt 750 SEK + moms


ÖVRIGT

Rabatter enl www.http://psflyinge.se/


Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte


Tillbaka