Faktablad för Bocelli (SWB) 1044

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.gransbostuteri.com

Hingsthållare

Namn Adress Telefon E-post
Gränsbo Stuteri Gamla Malmövägen 306
26292
Ängelholm
0705-976331 [email protected]

Beställning av sperma

Beställ från Adress Telefon Fax
Gränsbo stuteri Gamla Malmövägen 306, 26292, Ängelholm 042207010,0705976331
Tillgänglig via Samlingsdagar Beställ senast
AI, TAI Måndag, Onsdag, Fredag KL 11
Övrigt
TAI endast avhämtning på Gränsbo stuteri och seminering samma dag.

Betäckningssäsongen

Börjar Slutar Verksam i tävling
2021-04-09 2021-08-13 Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.


Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.


Hingsthållaren debiterar följande:


Språng 2500 SEK + moms

Levande föl 9000 SEK + moms


ÖVRIGT

För info om rabatter se www.gransbostuteri.com


Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte


Tillbaka