Faktablad för Diero Lux N 1280

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.stolofhingststation.com

Hingsthållare

Namn Adress Telefon E-post
St Olof Hingststation Marydsvägen 7
27745
Sankt Olof
072-3736240 [email protected]

Beställning av sperma

Beställ från Adress Telefon Fax
St Olof Hingststation Marydsvägen 7, 27745, Sankt Olof 073 - 409 66 58
Tillgänglig via Samlingsdagar Beställ senast
TAI Måndag, Onsdag, Fredag 10.00
Övrigt
Skickas med Mats Hästtransporter , kostnad 750 kr / skick moms tillkommer

Betäckningssäsongen

Börjar Slutar Verksam i tävling Tävlingsinfo
2020-04-25 2020-08-15 Ja Diero Lux N kommer att tävla i närområdet och kommer därför att finnas tillgänglig för skick

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.


Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.


Hingsthållaren debiterar följande:


Språng 3000 SEK + moms

Dräktig (90dygn) 7500 SEK + moms

Frakt 750 SEK + momsFosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte


Fosterförsäkring kan täcknas från dag 45 via intyg från veterinär, kontakta Tobias 073 - 4096658

Tillbaka Btn_print_pdf