Faktablad för Blue Hors Kingston 95470

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.lovstastuteri.com

Hingsthållare

Namn Adress Telefon E-post
Lövsta Seminstation Stjärnborgs Gård
194 92
Upplands Väsby
0760-121112 [email protected]

Beställning av sperma

Beställ från Adress Telefon Fax
Lövsta Seminstation Stjärnborgs Gård, 194 92 , Upplands Väsby 0761738818
Tillgänglig via Samlingsdagar Beställ senast
TAI Måndag, Onsdag, Fredag Kl 09.00 och Fredag kl 09.00
Övrigt
ALLMÄNNA VILLKOR ATT TÄNKA PÅ VID BESTÄLLNING AV SEMIN: • Stoägaren måste informera sig om de villkor som gäller för respektive hingst. All information om speciella villkor finns på lovstastuteri.com/semin. • Du anmäler ditt sto på sprangrulla.se, där du även väljer hingst. Därefter sköter din seminstation kontakten med Lövsta Seminstation. • Hingstarna finns tillgängliga för beställning mellan den 1 mars och 30 augusti. Lövsta Seminstation börjar ta emot ston den 15 april och seminstationen stänger för säsongen den 30 augusti. En del hingstar avslutar sin säsong tidigare, läs under respektive hingst på www.språngrulla.se. Tveka inte att kontakta oss vid minsta tveksamhet. • Beställning av semin från hingstar stationerade i Sverige sker måndag senast kl. 11.00, onsdag senast kl. 11.00, fredag senast kl. 09.00. • Beställning av utlandssemin (utom Danmark) sker måndag – torsdag senast kl 9.00 helgfri vardag. Beställning av semin från hingstar stationerade i Danmark sker helgfria vardagar senast kl. 10.00, fredagar 9.00. • Den beställda seminen får endast användas till angivet sto. • Om en hingst av någon anledning inte skulle finnas tillgänglig under betäckningssäsongen, på grund av sjukdom, tävling eller liknande, försöker vi erbjuda fryst semin. Alternativt kan stoägaren/beställaren välja en annan hingst från samma hingsthållare. Notera att priserna kan skilja mellan färsk och fryst semin för samma hingst. Se vår prislista. • I de fall två embryon spolas ut vid ET, gäller olika villkor för respektive hingsthållare. Det är upp till kunden att informera sig om betalning vid flertalet embryon. Särskilt ET-kontrakt upprättas mellan beställaren och Lövsta Seminstation. För Lövsta-hingstar och hingstar stationerade på Lövsta Seminstation, gäller två 90-dygnsavgifter vid två embryon. • Registreringshandlingarna görs inte tillgängliga för språngägaren förrän avgifterna för hingsten är betalda. • Lövsta Seminstation kan inte alltid garantera tillgången på vissa populära hingstar. Dock prioriteras alltid påbörjade ston leverans. Hingstägarna har också rätt att prioritera ston som insemineras på egen anläggning, alternativt eget hemland. • Om en hingst av någon anledning inte skulle finnas tillgänglig under betäckningssäsongen, på grund av sjukdom, tävling eller liknande, försöker Lövsta Seminstation erbjuda tillgång till fryst semin istället. Alternativt kan annan hingst väljas ur programmet från samma hingsthållare. I sådant fall debiteras enbart hingstavgift för den senast använda hingsten. Väljer du att byta hingst inom programmet, men med en annan hingstägare kan avgifter tillkomma. • För ston utanför Sverige, ska hela avgiften erläggas före första seminbeställning. • Eventuella klagomål måste framföras innan seminering. Efter seminering äger hingsthållaren rätt att ta ut de avgifter som är aktuella. • Är stoet inte dräktigt efter 90 dagar måste detta meddelas Lövsta Seminstation senast den 90:e dagen räknat från det första semintillfället i den senaste brunsten genom att meddela detta via språngrulla. Kommer rapporten in senare debiteras stoägaren dräktighetsavgiften för 90 dygn. Lövsta Seminstation ansvarar inte för utebliven rapport på språngrulla från mottagande station. Om rapporteringen inte sker eller inkommer för sent till Lövsta Seminstation debiteras 90 dygnsavgift. • Eventuella rabatter ges endast vid hingstvisningarna på anvisade blanketter eller via e-mail till [email protected] Det är inte möjligt att kombinera flera rabatter på ett och samma sto. Det är eventuellt möjligt att byta hingst och fortfarande erhålla rabatt som är uppskriven på annan hingst, ta alltid kontakt via [email protected] för att förhöra dig om möjligheten till ett hingstbyte. • Gällande den så kallade “hingstvisningsrabatten”, skall blanketten fyllas i korrekt med en hingst (ett hingstval) per sto, annars lämnas inte rabatten. • Beställaren ansvarar för att alla uppgifter som lämnas om stoet i fråga på språngrulla är korrekta. • Lövsta Seminstation har rätt att neka till att sända semin om korrekta uppgifter saknas. • Lövsta Seminstation ansvarar inte för eventuella tryckfel. Leverans: • Det är möjligt att få semin över dagen från en del av hingstarna, beroende på var i landet mottagarstationen finns (vilken ort). Fraktkostnaden varierar. Fråga alltid efter aktuella priser. Transportkostnaden debiteras per skick. • Transportkostnad tillkommer även för ston på Lövsta Seminstation, för de hingstar som finns tillgängliga via skick. • Lövsta Seminstation samarbetar med följande transportföretag; posten, Mats Hästtransport, Jetpak, Linklog och TNT. I de fall kunden önskar annat transportföretag ansvarar kunden själv för allt organiserande kring transporten. • Lövsta Seminstation är inte ansvarig för skador som kan uppstå under transport eller hantering. Lövsta Seminstation ansvarar inte för eventuella leveransproblem. • I de fall transporten kommer bort ska beställaren (mottagaren av semin) informera Lövsta Seminstation samma dag. Fakturering: • För privatpersoner gäller 10 dagars betalningsvillkor och för företag 30 dagar. Invändningar mot fakturan ska ske inom 10 dagars betalningsvillkor och för företag 30 dagar. • Frågor gällande fakturor ska sändas till [email protected] • Administrationsavgift kan tillkomma vid behov av ändringar i fakturan på grund av otillräcklig eller felaktig information lämnad av kunden. • Språngavgiften ska betalas efter att beställningen är gjord, oavsett om seminen används eller inte. • Kostnaden för hingstar stationerade på Lövsta Seminstation debiteras i SEK. Importhingstarna faktureras i Euro respektive DKR, direkt från hingsthållaren. • Moms tillkommer på alla kostnader. ALLMÄNT OM BESTÄLLNING AV UTLANDSSEMIN: • Tänk på att de utländska seminsäsongerna är kortare än den svenska. • Den tyska och danska avelssäsongen slutar 2019-08-09 respektive 2019-08-09. Är ditt sto inte dräktigt när den tyska säsongen slutar försöker vi erbjuda fryst semin. Endast fraktkostnad tillkommer. • Innan seminbeställningen måste du antingen anmäla ditt sto via språngrulla alternativt använda beställningsblanketten som finns på hemsidan lovstastuteri.com Beställning sker senast kl. 9.00 måndag-torsdag helgfri vardag. För beställningar från de danska hingstarna gäller kl. 10.00 helgfria vardagar. • Bra att veta är att alla hingsthållare utomlands har egna villkor, vilka är de som gäller för dessa hingstar. Länk finns under respektive hingst. Hingstavgifter återbetalas ej. ALLMÄNT OM FRYSSEMIN (FAI): Beställning av fryst semin måste ske med två-fem dagars varsel beroende på hingstval. Lövsta Seminstation har ett lager av många av hingstarna i kollektionen. I de fall FAI inte finns på Lövsta seminstation tillkommer även fraktkostnad från utlandet. Om Lövstas seminbehållare används måste denna skickas tillbaka inom 78 timmar, annars tillkommer en avgift på 100 SEK/dag.

Betäckningssäsongen

Börjar Slutar Verksam i tävling
2020-04-01 2020-08-15 Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.


Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.


Hingsthållaren debiterar följande:


Frakt 1300 SEK + moms

Språng 3500 SEK + moms

Dräktig (70dygn) 9500 SEK + moms


ÖVRIGT

Fraktkostnader

Mats Hästtransportservice: 750:- + moms
Emballage (hämtning på Stjärnborg) 100:-
Expressleverans samma dag med Jetpak: På förfrågan

-Fryst semin:
TNT: 1000:-
Posten: 1800:-
Emballage (Hämtning på Stjärnborg) 30kr/l kväve
ALLMÄNNA VILLKOR
ATT TÄNKA PÅ VID BESTÄLLNING AV SEMIN:
• Stoägaren måste informera sig om de villkor som gäller för respektive hingst.
All information om speciella villkor finns på lovstastuteri.com/semin.
• Du anmäler ditt sto på sprangrulla.se, där du även väljer hingst. Därefter sköter din seminstation kontakten med Lövsta Seminstation.
• Hingstarna finns tillgängliga för beställning mellan den 1 mars och 30 augusti. Lövsta Seminstation börjar ta emot ston den 15 april och seminstationen stänger för säsongen den 30 augusti. En del hingstar avslutar sin säsong tidigare, läs under respektive hingst på www.språngrulla.se. Tveka inte att kontakta oss vid minsta tveksamhet.
• Beställning av semin från hingstar stationerade i Sverige sker måndag senast kl. 11.00, onsdag senast kl. 11.00, fredag senast kl. 09.00.
• Beställning av utlandssemin (utom Danmark) sker måndag – torsdag senast kl 9.00 helgfri vardag. Beställning av semin från hingstar stationerade i Danmark sker helgfria vardagar senast kl. 10.00, fredagar 9.00.
• Den beställda seminen får endast användas till angivet sto.
• Om en hingst av någon anledning inte skulle finnas tillgänglig under betäckningssäsongen, på grund av sjukdom, tävling eller liknande, försöker vi erbjuda fryst semin. Alternativt kan stoägaren/beställaren välja en annan hingst från samma hingsthållare. Notera att priserna kan skilja mellan färsk och fryst semin för samma hingst. Se vår prislista.
• I de fall två embryon spolas ut vid ET, gäller olika villkor för respektive hingsthållare. Det är upp till kunden att informera sig om betalning vid flertalet embryon. Särskilt ET-kontrakt upprättas mellan beställaren och Lövsta Seminstation. För Lövsta-hingstar och hingstar stationerade på Lövsta Seminstation, gäller två 90-dygnsavgifter vid två embryon.
• Registreringshandlingarna görs inte tillgängliga för språngägaren förrän avgifterna för hingsten är betalda.
• Lövsta Seminstation kan inte alltid garantera tillgången på vissa populära hingstar. Dock prioriteras alltid påbörjade ston leverans. Hingstägarna har också rätt att prioritera ston som insemineras på egen anläggning, alternativt eget hemland.
• Om en hingst av någon anledning inte skulle finnas tillgänglig under betäckningssäsongen, på grund av sjukdom, tävling eller liknande, försöker Lövsta Seminstation erbjuda tillgång till fryst semin istället. Alternativt kan annan hingst väljas ur programmet från samma hingsthållare. I sådant fall debiteras enbart hingstavgift för den senast använda hingsten. Väljer du att byta hingst inom programmet, men med en annan hingstägare kan avgifter tillkomma.
• För ston utanför Sverige, ska hela avgiften erläggas före första seminbeställning.
• Eventuella klagomål måste framföras innan seminering. Efter seminering äger hingsthållaren rätt att ta ut de avgifter som är aktuella.
• Är stoet inte dräktigt efter 90 dagar måste detta meddelas Lövsta Seminstation senast den 90:e dagen räknat från det första semintillfället i den senaste brunsten genom att meddela detta via språngrulla. Kommer rapporten in senare debiteras stoägaren dräktighetsavgiften för 90 dygn. Lövsta Seminstation ansvarar inte för utebliven rapport på språngrulla från mottagande station. Om rapporteringen inte sker eller inkommer för sent till Lövsta Seminstation debiteras 90 dygnsavgift.
• Eventuella rabatter ges endast vid hingstvisningarna på anvisade blanketter eller via e-mail till [email protected] Det är inte möjligt att kombinera flera rabatter på ett och samma sto. Det är eventuellt möjligt att byta hingst och fortfarande erhålla rabatt som är uppskriven på annan hingst, ta alltid kontakt via [email protected] för att förhöra dig om möjligheten till ett hingstbyte.
• Gällande den så kallade “hingstvisningsrabatten”, skall blanketten fyllas i korrekt med en hingst (ett hingstval) per sto, annars lämnas inte rabatten.
• Beställaren ansvarar för att alla uppgifter som lämnas om stoet i fråga på språngrulla är korrekta.
• Lövsta Seminstation har rätt att neka till att sända semin om korrekta uppgifter saknas.
• Lövsta Seminstation ansvarar inte för eventuella tryckfel.

Leverans:
• Det är möjligt att få semin över dagen från en del av hingstarna, beroende på var i landet mottagarstationen finns (vilken ort). Fraktkostnaden varierar. Fråga alltid efter aktuella priser. Transportkostnaden debiteras per skick.
• Transportkostnad tillkommer även för ston på Lövsta Seminstation, för de hingstar som finns tillgängliga via skick.
• Lövsta Seminstation samarbetar med följande transportföretag; posten, Mats Hästtransport, Jetpak, Linklog och TNT. I de fall kunden önskar annat transportföretag ansvarar kunden själv för allt organiserande kring transporten.
• Lövsta Seminstation är inte ansvarig för skador som kan uppstå under transport eller hantering. Lövsta Seminstation ansvarar inte för eventuella leveransproblem.
• I de fall transporten kommer bort ska beställaren (mottagaren av semin) informera Lövsta Seminstation samma dag.
Fakturering:
• För privatpersoner gäller 10 dagars betalningsvillkor och för företag 30 dagar. Invändningar mot fakturan ska ske inom 10 dagars betalningsvillkor och för företag 30 dagar.
• Frågor gällande fakturor ska sändas till [email protected]
• Administrationsavgift kan tillkomma vid behov av ändringar i fakturan på grund av otillräcklig eller felaktig information lämnad av kunden.
• Språngavgiften ska betalas efter att beställningen är gjord, oavsett om seminen används eller inte.
• Kostnaden för hingstar stationerade på Lövsta Seminstation debiteras i SEK. Importhingstarna faktureras i Euro respektive DKR, direkt från hingsthållaren.
• Moms tillkommer på alla kostnader.

ALLMÄNT OM BESTÄLLNING AV UTLANDSSEMIN:
• Tänk på att de utländska seminsäsongerna är kortare än den svenska.
• Den tyska och danska avelssäsongen slutar 2019-08-09 respektive 2019-08-09. Är ditt sto inte dräktigt när den tyska säsongen slutar försöker vi erbjuda fryst semin. Endast fraktkostnad tillkommer.
• Innan seminbeställningen måste du antingen anmäla ditt sto via språngrulla alternativt använda beställningsblanketten som finns på hemsidan lovstastuteri.com Beställning sker senast kl. 9.00 måndag-torsdag helgfri vardag. För beställningar från de danska hingstarna gäller kl. 10.00 helgfria vardagar.
• Bra att veta är att alla hingsthållare utomlands har egna villkor, vilka är de som gäller för dessa hingstar. Länk finns under respektive hingst. Hingstavgifter återbetalas ej.

ALLMÄNT OM FRYSSEMIN (FAI):
Beställning av fryst semin måste ske med två-fem dagars varsel beroende på hingstval. Lövsta Seminstation har ett lager av många av hingstarna i kollektionen. I de fall FAI inte finns på Lövsta seminstation tillkommer även fraktkostnad från utlandet. Om Lövstas seminbehållare används måste denna skickas tillbaka inom 78 timmar, annars tillkommer en avgift på 100 SEK/dag.


Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte


Tillbaka Btn_print_pdf