Faktablad för Benefit 1420

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.lovstastuteri.com

Hingsthållare

Namn Adress Telefon E-post
Lövsta Seminstation Stjärnborgs Gård
194 92
Upplands Väsby
0760-121112 [email protected]

Beställning av sperma

Beställ från Adress Telefon Fax
Lövsta Seminstation Stjärnborgs Gård, 194 92 , Upplands Väsby 0761738818
Tillgänglig via Samlingsdagar Beställ senast
AI, TAI, FAI Måndag, Onsdag, Fredag Kl 11.00 och Fredag kl 11.00
Övrigt
ALLMÄNNA VILLKOR ATT TÄNKA PÅ VID BESTÄLLNING AV SEMIN: Stoägaren måste informera sig om de villkor som gäller för respektive hingst. All information om speciella villkor finns på respektive hingst på hemsidan och sprangrulla.se. Du anmäler ditt sto på sprangrulla.se, där du även väljer hingst. Därefter sköter din seminstation kontakten med Lövsta Seminstation. Hingstarna finns tillgängliga för beställning mellan den 30 mars och 28 augusti, hingstarna stationerade i Lund från och med 6 april. En del hingstar avslutar sin säsong tidigare, läs under respektive hingst på sprangrulla.se. Tveka inte att kontakta oss vid minsta tveksamhet. Lövsta Seminstation börjar ta emot ston den 15 april och seminstationen stänger för säsongen den 28 augusti. Beställning av sperma från hingstar stationerade i Sverige sker måndagar, onsdagar och fredagar senast kl. 11.00. Beställning av utlandssperma (utom Danmark) sker måndag – torsdag, senast kl 9.00 helgfri vardag, förutom senast kl. 8.00 för El Barone 111. Beställning av Blue Hors-hingstar sker måndagar, onsdagar och fredagar senast kl. 11.00. Den beställda sperman får endast användas till angivet sto. En språngavgift gäller för tre brunster. Om stoet inte är dräktigt efter två försök går det bra att byta till annan hingst (utom Cornet Obolensky, Comme il Faut och Chilli Willi) inom Lövstas hingstprogram. Om en hingst av någon anledning inte skulle finnas tillgänglig under betäckningssäsongen, på grund av sjukdom, tävling eller liknande, försöker vi erbjuda fryst sperma. Alternativt kan stoägaren/beställaren välja en annan hingst från samma hingsthållare. Notera att priserna kan skilja mellan färsk och fryst sperma för samma hingst. Se vår prislista. I de fall två embryon spolas ut vid ET, gäller olika villkor för respektive hingsthållare. Det är upp till kunden att informera sig om betalning vid flertalet embryon. Särskilt ET-kontrakt upprättas mellan beställaren och Lövsta Seminstation. För Lövsta-hingstar och hingstar stationerade på Lövsta Seminstation, gäller två 90-dygnsavgifter vid två embryon. Registreringshandlingarna görs inte tillgängliga för språngägaren förrän alla avgifter är betalda. Lövsta Seminstation äger rätt att kvarhålla alla handlingar rörande betäckningen tills alla avgifter samt eventuella kostnader för veterinär, uppstallning med mera till fullo erlagts av stoägaren. Stoägaren accepterar detta genom att påbörja semineringarna. Lövsta Seminstation kan inte alltid garantera tillgången på vissa populära hingstar. Dock prioriteras alltid påbörjade ston leverans. Hingstägarna har också rätt att prioritera ston som insemineras på egen anläggning, alternativt eget hemland. Om en hingst av någon anledning inte skulle finnas tillgänglig under betäckningssäsongen, på grund av sjukdom, tävling eller liknande, försöker Lövsta Seminstation erbjuda tillgång till fryst sperma istället. Alternativt kan annan hingst väljas ur programmet från samma hingsthållare. I sådant fall debiteras enbart hingstavgift för den senast använda hingsten. Väljer du att byta hingst inom programmet, men med en annan hingstägare kan avgifter tillkomma. För ston utanför Sverige, ska hela avgiften erläggas före första spermabeställning. Eventuella klagomål måste framföras innan seminering. Efter seminering äger hingsthållaren rätt att ta ut de avgifter som är aktuella. Är stoet inte dräktigt efter 90 dagar måste detta meddelas Lövsta Seminstation senast den 90:e dagen räknat från det första semintillfället i den senaste brunsten genom att meddela detta via språngrulla. Kommer rapporten in senare debiteras stoägaren dräktighetsavgiften för 90 dygn. Lövsta Seminstation ansvarar inte för utebliven rapport på språngrulla från mottagande station. Om rapporteringen inte sker eller inkommer för sent till Lövsta Seminstation debiteras 90 dygnsavgift. Eventuella rabatter ges endast vid hingstvisningarna på anvisade blanketter eller via e-mail till [email protected] är inte möjligt att kombinera flera rabatter på ett och samma sto. Det är eventuellt möjligt att byta hingst och fortfarande erhålla rabatt som är uppskriven på annan hingst, ta alltid kontakt via [email protected]ör att förhöra dig om möjligheten till ett hingstbyte. Gällande den så kallade “hingstvisningsrabatten”, skall blanketten fyllas i korrekt med en hingst (ett hingstval) per sto, annars lämnas inte rabatten. Rabatten på ett-sto-licensen gäller på den andra avgiften, det vill säga inte språngavgiften. Beställaren ansvarar för att alla uppgifter som lämnas om stoet i fråga på språngrulla är korrekta. Lövsta Seminstation har rätt att neka till att sända sperma om korrekta uppgifter saknas. Lövsta Seminstation ansvarar inte för eventuella tryckfel. Leverans: Det är möjligt att få semin över dagen från en del av hingstarna, beroende på var i landet mottagarstationen finns (vilken ort). Fraktkostnaden varierar. Fråga alltid efter aktuella priser. Transportkostnaden debiteras per skick. Transportkostnad tillkommer även för ston på Lövsta Seminstation, för de hingstar som finns tillgängliga via skick. Lövsta Seminstation samarbetar med följande transportföretag; posten, Mats Hästtransport, Jetpak, Linklog och TNT. I de fall kunden önskar annat transportföretag ansvarar kunden själv för allt organiserande kring transporten. Lövsta Seminstation är inte ansvarig för skador som kan uppstå under transport eller hantering. Lövsta Seminstation ansvarar inte för eventuella leveransproblem. I de fall transporten kommer bort ska beställaren (mottagaren av semin) informera Lövsta Seminstation samma dag. Fakturering: För privatpersoner gäller 10 dagars betalningsvillkor och för företag 30 dagar. Invändningar mot fakturan ska ske inom 10 dagars betalningsvillkor och för företag 30 dagar. Frågor gällande fakturor ska sändas till [email protected] Administrationsavgift kan tillkomma vid behov av ändringar i fakturan på grund av otillräcklig eller felaktig information lämnad av kunden. Språngavgiften ska betalas efter att beställningen är gjord, oavsett om seminen används eller inte. Kostnaden för hingstar stationerade på Lövsta Seminstation debiteras i SEK. Importhingstarna faktureras i Euro respektive DKR, direkt från hingsthållaren. Moms tillkommer på alla kostnader. ALLMÄNT OM BESTÄLLNING AV UTLANDSSEMIN: Tänk på att de utländska seminsäsongerna är kortare än den svenska. Den tyska seminsäsongen slutar tidigare än den svenska och Blue Hors säsong slutar 15/8. Är ditt sto inte dräktigt när den tyska säsongen slutar försöker vi erbjuda fryst semin. Endast fraktkostnad tillkommer. Innan seminbeställningen måste du antingen anmäla ditt sto via språngrulla alternativt använda beställningsblanketten som finns på hemsidan com. Beställning av utlandssperma (utom Danmark) sker måndag – torsdag, senast kl 9.00 helgfri vardag, förutom senast kl. 8.00 för El Barone 111. Beställning av Blue Hors-hingstar sker måndagar, onsdagar och fredagar senast kl. 11.00. ALLMÄNT OM FRYSSEMIN (FAI): Beställning av fryst semin måste ske med två-fem dagars varsel beroende på hingstval. Lövsta Seminstation har ett lager av många av hingstarna i kollektionen. I de fall FAI inte finns på Lövsta seminstation tillkommer även fraktkostnad från utlandet. Om Lövstas seminbehållare används måste denna skickas tillbaka inom 78 timmar, annars tillkommer en avgift på 100 SEK/dag. Allmänna villkor för levande föl-avgift Dessa villkor gäller endast för ston registrerade på Språngrulla (www.sprangrulla.se). Sto måste vara registrerat före betäckningssäsongens sista dag, den 30 augusti 2020. För övriga ston gäller språngavgift samt avgift vid 90-dagars dräktighet. Det är möjligt för stoägaren att ändra villkor på språngrulla så länge stoet inte är seminerat. Levande föl-avgift debiteras för levande fött föl. Som levande föl anses föl som lever i minst 48 timmar och som är försäkringsbart. Är fölet dödfött, avlider innan det uppnått 48 timmars ålder eller ej försäkringsbart ska uppfödaren befrias från levande föl-avgiften. Betalningsbefrielse förutsätter veterinärintyg, det vill säga veterinärintyget ska vara Lövsta Stuteri tillhanda inom 48 timmar räknat från det fölet föddes. För det fall stoet resorberar/kastar sitt föl måste ett veterinärintyg som intygar detta skickas per e-post till [email protected] senast 48 timmar efter fölets död, för att uppfödaren ska befrias från betalningsskyldighet. Lövsta Seminstation fakturerar uppfödaren för den levande föl-avgiften. För sto som betäckts under avelssäsongen 2020 gäller att faktura skickas senast den 30 april 2021. För det fall stoet inte fått något levande föl och inte är dräktigt ska ett veterinärintyg skickas till [email protected] senast 48 timmar efter att veterinär konstaterat att stoet inte är dräktigt. För det fall uppfödaren underlåter att skicka in ett veterinärintyg kommer levande-föl avgiften faktureras uppfödaren. Ett sto licens För de hingstar som finns tillgängliga genom så kallad ett-sto-licens måste beställningen av semin göras via e-post till [email protected] Uppfödaren ska välja 90-dygnsavgift eller levande föl-avgift genom att maila [email protected] Vid uteblivet val, sänds automatiskt 90-dygnsavgiften vid 90 dygns dräktighet. Lövsta Stuteri frånsäger sig allt ansvar för att uppfödare eller annan beställare missuppfattar dessa villkor eller villkoren på Språngrulla. Tveka inte att fråga oss om råd eller om du undrar något om våra villkor!

Betäckningssäsongen

Börjar Slutar Verksam i tävling
2020-04-01 2020-08-28 Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.


Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.


Språngägaren kan välja mellan följande betalningsalternativ:


Alternativ 1 Alternativ 2
Frakt 650 SEK + moms
Språng 3500 SEK + moms
Dräktig (90dygn) 6500 SEK + moms
Frakt 650 SEK + moms
Språng 3500 SEK + moms
Levande föl 8000 SEK + moms

ÖVRIGT

Fraktkostnader

Mats Hästtransport service: 650:- + moms
Emballage (hämtning på Stjärnborg) 100:-
Expressleverans samma dag med Jetpak: På förfrågan

-Fryst semin:
Mats Hästtransport service: 2000:-
TNT: 2000:-

Emballage (Hämtning på Stjärnborg) 30kr/l kväve
ALLMÄNNA VILLKOR
ATT TÄNKA PÅ VID BESTÄLLNING AV SEMIN:
• Stoägaren måste informera sig om de villkor som gäller för respektive hingst.
All information om speciella villkor finns på lovstastuteri.com/semin.
• Du anmäler ditt sto på sprangrulla.se, där du även väljer hingst. Därefter sköter din seminstation kontakten med Lövsta Seminstation.
• Hingstarna finns tillgängliga för beställning mellan den 1 mars och 30 augusti. Lövsta Seminstation börjar ta emot ston den 15 april och seminstationen stänger för säsongen den 30 augusti. En del hingstar avslutar sin säsong tidigare, läs under respektive hingst på www.språngrulla.se. Tveka inte att kontakta oss vid minsta tveksamhet.
• Beställning av semin från hingstar stationerade i Sverige sker måndag senast kl. 11.00, onsdag senast kl. 11.00, fredag senast kl. 09.00.
• Beställning av utlandssemin (utom Danmark) sker måndag – torsdag senast kl 9.00 helgfri vardag. Beställning av semin från hingstar stationerade i Danmark sker helgfria vardagar senast kl. 10.00, fredagar 9.00.
• Den beställda seminen får endast användas till angivet sto.
• Om en hingst av någon anledning inte skulle finnas tillgänglig under betäckningssäsongen, på grund av sjukdom, tävling eller liknande, försöker vi erbjuda fryst semin. Alternativt kan stoägaren/beställaren välja en annan hingst från samma hingsthållare. Notera att priserna kan skilja mellan färsk och fryst semin för samma hingst. Se vår prislista.
• I de fall två embryon spolas ut vid ET, gäller olika villkor för respektive hingsthållare. Det är upp till kunden att informera sig om betalning vid flertalet embryon. Särskilt ET-kontrakt upprättas mellan beställaren och Lövsta Seminstation. För Lövsta-hingstar och hingstar stationerade på Lövsta Seminstation, gäller två 90-dygnsavgifter vid två embryon.
• Registreringshandlingarna görs inte tillgängliga för språngägaren förrän avgifterna för hingsten är betalda.
• Lövsta Seminstation kan inte alltid garantera tillgången på vissa populära hingstar. Dock prioriteras alltid påbörjade ston leverans. Hingstägarna har också rätt att prioritera ston som insemineras på egen anläggning, alternativt eget hemland.
• Om en hingst av någon anledning inte skulle finnas tillgänglig under betäckningssäsongen, på grund av sjukdom, tävling eller liknande, försöker Lövsta Seminstation erbjuda tillgång till fryst semin istället. Alternativt kan annan hingst väljas ur programmet från samma hingsthållare. I sådant fall debiteras enbart hingstavgift för den senast använda hingsten. Väljer du att byta hingst inom programmet, men med en annan hingstägare kan avgifter tillkomma.
• För ston utanför Sverige, ska hela avgiften erläggas före första seminbeställning.
• Eventuella klagomål måste framföras innan seminering. Efter seminering äger hingsthållaren rätt att ta ut de avgifter som är aktuella.
• Är stoet inte dräktigt efter 90 dagar måste detta meddelas Lövsta Seminstation senast den 90:e dagen räknat från det första semintillfället i den senaste brunsten genom att meddela detta via språngrulla. Kommer rapporten in senare debiteras stoägaren dräktighetsavgiften för 90 dygn. Lövsta Seminstation ansvarar inte för utebliven rapport på språngrulla från mottagande station. Om rapporteringen inte sker eller inkommer för sent till Lövsta Seminstation debiteras 90 dygnsavgift.
• Eventuella rabatter ges endast vid hingstvisningarna på anvisade blanketter eller via e-mail till [email protected] Det är inte möjligt att kombinera flera rabatter på ett och samma sto. Det är eventuellt möjligt att byta hingst och fortfarande erhålla rabatt som är uppskriven på annan hingst, ta alltid kontakt via [email protected] för att förhöra dig om möjligheten till ett hingstbyte.
• Gällande den så kallade “hingstvisningsrabatten”, skall blanketten fyllas i korrekt med en hingst (ett hingstval) per sto, annars lämnas inte rabatten.
• Beställaren ansvarar för att alla uppgifter som lämnas om stoet i fråga på språngrulla är korrekta.
• Lövsta Seminstation har rätt att neka till att sända semin om korrekta uppgifter saknas.
• Lövsta Seminstation ansvarar inte för eventuella tryckfel.

Leverans:
• Det är möjligt att få semin över dagen från en del av hingstarna, beroende på var i landet mottagarstationen finns (vilken ort). Fraktkostnaden varierar. Fråga alltid efter aktuella priser. Transportkostnaden debiteras per skick.
• Transportkostnad tillkommer även för ston på Lövsta Seminstation, för de hingstar som finns tillgängliga via skick.
• Lövsta Seminstation samarbetar med följande transportföretag; posten, Mats Hästtransport, Jetpak, Linklog och TNT. I de fall kunden önskar annat transportföretag ansvarar kunden själv för allt organiserande kring transporten.
• Lövsta Seminstation är inte ansvarig för skador som kan uppstå under transport eller hantering. Lövsta Seminstation ansvarar inte för eventuella leveransproblem.
• I de fall transporten kommer bort ska beställaren (mottagaren av semin) informera Lövsta Seminstation samma dag.
Fakturering:
• För privatpersoner gäller 10 dagars betalningsvillkor och för företag 30 dagar. Invändningar mot fakturan ska ske inom 10 dagars betalningsvillkor och för företag 30 dagar.
• Frågor gällande fakturor ska sändas till [email protected]
• Administrationsavgift kan tillkomma vid behov av ändringar i fakturan på grund av otillräcklig eller felaktig information lämnad av kunden.
• Språngavgiften ska betalas efter att beställningen är gjord, oavsett om seminen används eller inte.
• Kostnaden för hingstar stationerade på Lövsta Seminstation debiteras i SEK. Importhingstarna faktureras i Euro respektive DKR, direkt från hingsthållaren.
• Moms tillkommer på alla kostnader.

ALLMÄNT OM BESTÄLLNING AV UTLANDSSEMIN:
• Tänk på att de utländska seminsäsongerna är kortare än den svenska.
• Den tyska och danska avelssäsongen slutar 2019-08-09 respektive 2019-08-09. Är ditt sto inte dräktigt när den tyska säsongen slutar försöker vi erbjuda fryst semin. Endast fraktkostnad tillkommer.
• Innan seminbeställningen måste du antingen anmäla ditt sto via språngrulla alternativt använda beställningsblanketten som finns på hemsidan lovstastuteri.com Beställning sker senast kl. 9.00 måndag-torsdag helgfri vardag. För beställningar från de danska hingstarna gäller kl. 10.00 helgfria vardagar.
• Bra att veta är att alla hingsthållare utomlands har egna villkor, vilka är de som gäller för dessa hingstar. Länk finns under respektive hingst. Hingstavgifter återbetalas ej.

ALLMÄNT OM FRYSSEMIN (FAI):
Beställning av fryst semin måste ske med två-fem dagars varsel beroende på hingstval. Lövsta Seminstation har ett lager av många av hingstarna i kollektionen. I de fall FAI inte finns på Lövsta seminstation tillkommer även fraktkostnad från utlandet. Om Lövstas seminbehållare används måste denna skickas tillbaka inom 78 timmar, annars tillkommer en avgift på 100 SEK/dag.

Villkoren kan variera mellan hingstarna då hingsthållarnas egna speciella villkor tillkommer. Se www.lovstastuteri.com/semin för fullständig information om respektive hingst. Tveka inte att fråga oss om råd eller om du undrar något om våra villkor.


Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte


Tillbaka Btn_print_pdf