Faktablad för Casanova Hästak 1359

Hemsida med mer information om hingsten:   http://hastak.se

Hingsthållare

Namn Adress Telefon E-post
Hästak AB Rörshult 2
362 98
Älmeboda
070-5159790 [email protected]

Beställning av sperma

Beställ från Adress Telefon Fax
HÄSTAK Rörshult, 360 23, Älmeboda 0477-600 82,0477 - 600 82,070-515 97 90
Tillgänglig via Samlingsdagar Beställ senast
AI, TAI Måndag, Onsdag, Fredag 11.00
Övrigt
Vill du börja säsongen tidigare el. vid förlängning av betäcknings säsongen kontakta oss. Vi kommer anlita MHAB till skicken Bilskick 750:-. Flygskick 900:-. Det finns också möjlighet att själv hämta skicken på HÄSTAK kostnad 100:-. Hästak ansvara inte för ev. leveransproblem med skicken (skador el förlust m.m) men informera oss samma dag om skicken inte kommit fram.

Betäckningssäsongen

Börjar Slutar Verksam i tävling
2020-04-15 2020-08-14 Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.


Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.


Hingsthållaren debiterar följande:


Frakt 750 SEK + moms

Språng 2500 SEK + moms

Dräktig (90dygn) 8500 SEK + moms

Samling/Packning 650 SEK + moms


ÖVRIGT

Samlings/packningsavgift tas ut på transportsto (TAI) avgiften är 650:- och är en engångskostnad som tas ut en gång/säsong till skickstona. Stona som semineras på Hästak betala ingen Saml/pack avgift.
2 000:- rabatt till sto placerad i minst 150 sänd in intyg i god tid
Vid betäckning av flera ston från Hästaks hingstar lämnas mängdrabatt.
Rabatten dras på 90 dagars avgiften och kan inte kombineras.


Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår


Fosterföl försäkringen är: Att blir stoet inte dräktigt el. kasta få du en fri språngavg. på någon av HÄSTAKS egen ägd stationerad hingst på HÄSTAK 2021 detta under förutsättningar att om stoet inte blir dräktig på första brunsten semineras hon om under m

Tillbaka Btn_print_pdf