Faktablad för Iowa 960

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.iowa960.se

Hingsthållare

Ryttargården
Krutkällarevägen 4, 30272, Halmstad
0706714630

Beställning av sperma

Emma Rosenqvist
Krutkällarevägen 4, 30272, Halmstad
070-6714630
FAI
-

Betäckningssäsongen

2016-05-01
2016-08-01
Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.

Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.

Hingsthållaren debiterar följande:

Levande föl 10000 SEK + moms

Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte