Faktablad för Iowa 960

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.iowa960.se

Hingsthållare

Namn Adress Telefon E-post
Ryttargården Krutkällarevägen 4
30272
Halmstad
0706714630 [email protected]

Beställning av sperma

Beställ från Adress Telefon Fax
Emma Rosenqvist Krutkällarevägen 4, 30272, Halmstad 070-6714630
Tillgänglig via Samlingsdagar Beställ senast
FAI -

Betäckningssäsongen

Börjar Slutar Verksam i tävling
2016-05-01 2016-08-01 Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.


Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.


Hingsthållaren debiterar följande:


Levande föl 10000 SEK + momsFosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte


Tillbaka