Faktablad för Goldmine xx 984

Hemsida med mer information om hingsten:   http://akebo.nu

Hingsthållare

Åkebo Hingststation
Åkebo Norrgård, 595 91 , Mjölby
0706 96 19 50

Beställning av sperma

ÅKEBOHINGSTSTATION
Åkebo Norrgård, 595 91, Mjölby
0142-23245,0706 96 19 50
0142-23270
FAI, N

Betäckningssäsongen

2010-04-01
2010-07-31
Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.

Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.

Hingsthållaren debiterar följande:

Språng 2000 SEK + moms

Dräktig (45dygn) 5000 SEK + moms

Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår

Vid konstaterad dräktighet 45-dgr.avgiften är betalad.