Faktablad för Goldmine xx 984

Hemsida med mer information om hingsten:   http://akebo.nu

Hingsthållare

Namn Adress Telefon E-post
Åkebo Hingststation Åkebo Norrgård
595 91
Mjölby
0706 96 19 50 [email protected]

Beställning av sperma

Beställ från Adress Telefon Fax
ÅKEBOHINGSTSTATION Åkebo Norrgård, 595 91, Mjölby 0142-23245,0706 96 19 50 0142-23270
Tillgänglig via Samlingsdagar Beställ senast
FAI, N

Betäckningssäsongen

Börjar Slutar Verksam i tävling
2010-04-01 2010-07-31 Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.


Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.


Hingsthållaren debiterar följande:


Språng 2000 SEK + moms

Dräktig (45dygn) 5000 SEK + momsFosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår


Vid konstaterad dräktighet 45-dgr.avgiften är betalad.

Tillbaka