Hingstar 2021

Under 'Alla hingstar med licens' listas alla stamboksförda hingstar löpande som har eller har haft en giltig betäckningslicens. En giltig betäckningslicens innebär att licensen är betald för aktuell säsong och att godkända provsvar enligt jordbruksverkets aktuella regler har tagits på hingsten. SWB gör löpande stickprovskontroll så att proven har gjorts.

Det sistnämnda gäller endast hingstar som verkar på andra sätt än naturlig betäckning eller via fryssemin.

För att se vilka hingstar som hade licens tidigare år väljer du endast år i rullmenyn till höger.


Önskar du se systemstatistik för det aktuella året - följ länken ute till höger.


Btn_statistics

36f70378cf3fbfa53487410310dab12f
Blup Fakta Beskrivning Film
Blup_mirror_large Fact_sheet_mirror Stallion_description Video_clip

Benefit 1420

Belantis - Sir Tender

Reg nr Född Mankhöjd
04153264 2015 167
Hoppindex Dressyrindex Värdebokstav
0 0 PR
Inriktning Uppfödare Hingsthållare
Dressyr Angelika Krause Lövsta Seminstation


Visar 1st hingstar.