Chacfly PS 95461

Här visas språngrulla på Chacfly PS för år 2022.

Sto Blup Typ Dr Hingsthållare Fölinfo
Thargos Nova (SWB) TAI DR- Paul Schockemöhle...
Nolita de Loubet ... FAI DR+ Paul Schockemöhle...
Laica TAI DR+ Paul Schockemöhle...
Quwita B (ex Spee... TAI DR- Paul Schockemöhle...
Elektra Optimuz (... TAI DR- Paul Schockemöhle...
Moette (SWB) TAI DR+ Paul Schockemöhle...
Iris (SWB) TAI DR- Paul Schockemöhle...
KS Contikki (77) ... FAI DR++ Paul Schockemöhle...
Feeling of Pride ... TAI DR+ Paul Schockemöhle...
Cajandra's Girl TAI DR- Paul Schockemöhle...
Pixie (54) (SWB) TAI DR+ Paul Schockemöhle...
Cornelia (SWB) TAI DR++ Paul Schockemöhle...
Capri G (SWB) TAI DR- Paul Schockemöhle...
Tequila (SWB) TAI DR+ Paul Schockemöhle...
Princesse (SWB) TAI DR+ Paul Schockemöhle...
Jakarta d'Ysenbeeck TAI DR+ Paul Schockemöhle...
Casandra Z TAI DR- Paul Schockemöhle...
Dia Re Nova (SWB) TAI DR+ Paul Schockemöhle...
Cola TAI DR+ Paul Schockemöhle...
Ilena TAI DR+ Paul Schockemöhle...
Divine TAI DR- Paul Schockemöhle...
Kyrania van Maarle z TAI DR+ Paul Schockemöhle...
Corielle De Lune ... TAI DR- Paul Schockemöhle...
Carrie Gold (SWB) TAI DR- Paul Schockemöhle...
Carmen TAI DR- Paul Schockemöhle...
Chouquette HH (SWB) FAI DR+ Paul Schockemöhle...

Se blup för sto

Totalt antal betäckta ston: 26 st

AI: 0 st

TAI: 24 st

FAI: 3 st

N: 0 st


Totalt antal dr.undersökta ston: 26 st

Registrerade dräktiga: 15 st

AI: 0 st

TAI: 13 st

FAI: 3 st

N: 0 st

Varav i nuläget ej längre dräktiga: 0 st


Aktuell dräktighetsprocent: 58 %