Statistics  Statistik 2021


Anmälningar med betäckningar 50 st
Varav unika ston 50 st
Anmälningar med dräktighetsundersökningar 2 st
Varav registrerade dräktiga 2 st
Varav efter det resorberat (innan 90 dräktighetsdygnet) 0 st
Dräktighetsprocent ( dräktiga ston / dräktighetsundersökta ston ) 100 %
Inkomna fölresultat 346 st
Varav kastat (efter 90 dräktighetsdygnet) 70 st
Varav tvillingar 6 st
Varav dödfödslar 19 st
Varav ston döda i samband med fölning 7 st