Statistics  Statistik 2020


Anmälningar med betäckningar 4262 st
Varav unika ston 4000 st
Anmälningar med dräktighetsundersökningar 4186 st
Varav registrerade dräktiga 3509 st
Varav efter det resorberat (innan 90 dräktighetsdygnet) 106 st
Dräktighetsprocent ( dräktiga ston / dräktighetsundersökta ston ) 84 %
Inkomna fölresultat 2892 st
Varav kastat (efter 90 dräktighetsdygnet) 152 st
Varav tvillingar 12 st
Varav dödfödslar 72 st
Varav ston döda i samband med fölning 23 st