Faktablad för Caracas 1466

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.stockholmsemin.com

Hingsthållare

Stockholm Seminstation AB
Nifsta Gård, 76295, Rimbo
0707480988

Beställning av sperma

0707480988
Nifsta Gård, 76295, Rimbo
0707480988
AI, TAI
Måndag, Onsdag, Fredag
Kl 10
Står LIVE i Sverige 2023 För mer info, www.stockholmsemin.com

Betäckningssäsongen

2023-04-10
2023-08-14
Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.

Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.

Hingsthållaren debiterar följande:

Frakt 850 SEK + moms

Samling/Packning 350 SEK + moms

ÖVRIGT

Frakt avser inrikes med Slingan, färsk respektive fryst semin. Tillägg kan ske pga avlägsen ort, express etc.

Ovanstående priser gäller under normala fraktförhållanden. För Express och specialtransporter gäller faktisk kostnad.

Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte

Transport med slingan för flyg inrikes 1100 kr exkl moms. Transport med slingan för bil inrikes 850 kr exkl moms.