Faktablad för Camaro M 979

Hemsida med mer information om hingsten:   http://WWW. millegarne.com alt. facebook

Hingsthållare

Namn Adress Telefon E-post
Stable Millegarne AB Millegarne Gård
37294
Ronneby
0709-481293 [email protected]

Beställning av sperma

Beställ från Adress Telefon Fax
Rigmor och Johnny Svensson Gövägen139, 37294, Listerby 0709481293,0709481293 ,0705477569
Tillgänglig via Samlingsdagar Beställ senast
TAI Måndag, Onsdag, Fredag Kl 11
Övrigt
andra dagar enl. överenskommelse Semintransport med flyg kostar 950 sek.

Betäckningssäsongen

Börjar Slutar Verksam i tävling
2021-04-07 2021-08-30 Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.


Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.


Hingsthållaren debiterar följande:


Dräktig (17dygn) 2000 SEK + moms

Levande föl 6000 SEK + moms

Samling/Packning 500 SEK + moms

Frakt 750 SEK + moms


ÖVRIGT

Ta kontakt om eventuella rabatter.


Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte


Tillbaka