Hingsthållarens egen beskrivning av Action Man Ask Z 95471


Medium

moden son till fantastiska Action Breaker ur ett av KWPNs starkaste hoppmöderne stammar
mer info på www.eklunda.comBilder


Medium

Tillbaka