Hingsthållarens egen beskrivning av C-Future 1370


Edb906616da349ed8c9300725c7962e6

C-Future ägs av Evi Och Rolf-Göran Bengtsson. Han är köpt som en framtida tävlingshäst åt Rolf-Göran.


Tillbaka