Gransbo

Hingsthållarens egen beskrivning av Calido's Son 1343


032b4385cb33d3ff66358965a5c9be90

Calido's Son- Under bruksprovet i Flyinge erhöll han 9-9 för sin hoppning 2017. Under bruksprovet 2018 fick han mycket fina lovord för sin hoppning och sin ridbarhet. Vi har stora förhoppningar för denna storhoppande hingst i framtiden!


Tillbaka