Flyinge

Hingsthållarens egen beskrivning av Cascari 1379


Medium

Cascari var Reserve Champion på det Tyska Bruksprover och lovordades för sin stora kapacitet och särledes goda gångarter. Han är en modern, atletisk hingst med vackert huvud. Cascari stammar från en av de mest framgångsrika stolinjerna i Holstein, Holsteinerprestationslinje stamm 7126 som producerat över 50 godkända hingstar.

Cascari har åstadkommit en hittills lysande avelskarriär med flera godkända söner och internationella stjärnor tävlandes framgångsrikt upp tom CSI3* 1,50. Hans äldsta avkommor är i år 9 år gamla och flera finns representerade under bla Global Champions Tour.
Cascari är en mångsidig hingst och kan användas för en målinriktad hoppavel men han passar även de som vill utveckla gångarterna positivt.Bilder


Medium

Cascari


Videoklipp

Här visas filmklipp på hingsten som dess aktiva hingsthållare lagt till.


Tillbaka