Faktablad för Firenze 1174

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.stallfjalkinge.jimdo.com

Hingsthållare

Namn Adress Telefon E-post
Stall Fjälkinge Jössehusvägen 39
291 69
Fjälkinge
0703-285072 [email protected]

Beställning av sperma

Beställ från Adress Telefon Fax
Carina Forsén Jössehusv 39, 291 69, Fjälkinge 0703-285072
Tillgänglig via Samlingsdagar Beställ senast
AI, TAI Måndag, Onsdag, Fredag kl 11.00
Övrigt
Firenze kan vid behov tappas även utanför ordinarie tappningsdagar. Ring för info.

Betäckningssäsongen

Börjar Slutar Verksam i tävling
2020-04-01 2020-08-31 Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.


Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.


Språngägaren kan välja mellan följande betalningsalternativ:


90 dygn levande föl
Frakt 650 SEK + moms
Samling/Packning 500 SEK + moms
Språng 2000 SEK + moms
Dräktig (90dygn) 7000 SEK + moms
Frakt 650 SEK + moms
Samling/Packning 500 SEK + moms
Språng 2000 SEK + moms
Levande föl 9000 SEK + moms

ÖVRIGT

SAMLING/PACKNING De 500 kronorna är en engångsavgift per sto och år(debiteras ej till ston på hemmastation).
RABATTER ring för info
GLÖM EJ ATT DU MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT FÅ LEVANDEFÖLAVGIFT


Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte


Tillbaka Btn_print_pdf