Faktablad för Revolution 95475

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.vastrahoby.se

Hingsthållare

Namn Adress Telefon E-post
Västra Hoby Stuteri AB Västra Hoby 175
225 91
Lund
0708421107 [email protected]

Beställning av sperma

Beställ från Adress Telefon Fax
Västra Hoby Stuteri Västra Hoby 175, 225 91, Lund 0708-421107,0705-976331
Tillgänglig via Samlingsdagar Beställ senast
TAI Måndag, Onsdag, Fredag 9.00

Betäckningssäsongen

Börjar Slutar Verksam i tävling
2020-03-01 2020-08-15 Ja

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.


Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.


Hingsthållaren debiterar följande:


Språng 1600 EURO + moms

Samling/Packning 100 SEK + moms


ÖVRIGT

På grund av rådande Coronasituation är fraktpris ej fastställt.
Rabatt:
2 ston 10%
5 ston 15%
10 ston 20%
15 ston 30%


Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte


Tillbaka Btn_print_pdf