Faktablad för Colmander 1333

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.bladdegard.com

Hingsthållare

Namn Adress Telefon E-post
Blädde Gård Kumlatoftavägen 481
275 63
Blentarp
072-3736240 [email protected]

Beställning av sperma

Beställ från Adress Telefon Fax
Blädde Gård Kumlatoftavägen 481, 273 65, Blentarp 073 - 409 66 58
Tillgänglig via Samlingsdagar Beställ senast
AI, TAI Måndag, Onsdag, Fredag 10.00
Övrigt
Samling/packavgift faktureras 1 ggr / sto och år, ston stationerade på Blädde betalar inte denna avgift Skick transportkedja faktureras 750 kr + moms med bil och 800 + moms med flyg Avhämtning Blädde faktureras med 100 kr + moms

Betäckningssäsongen

Börjar Slutar Verksam i tävling
2019-04-15 2019-08-15 Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.


Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.


Hingsthållaren debiterar följande:


Frakt 750 SEK + moms

Samling/Packning 500 SEK + moms

Språng 2500 SEK + moms

Dräktig (90dygn) 7000 SEK + moms


ÖVRIGT

För prestationsrabatt kontakta Tobias 073-4096658


Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte


Fosterförsäkring kan täcknas från dag 45 via intyg från veterinär, kontakta Tobias 073 - 4096658

Tillbaka Btn_print_pdf