2019-01-15-bruksprov

Faktablad för Quebec VDL 1396

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.gransbostuteri.com

Hingsthållare

Namn Adress Telefon E-post
Gränsbo Stuteri Gamla Malmövägen 306
26292
Ängelholm
0705-976331 [email protected]

Beställning av sperma

Beställ från Adress Telefon Fax
Gränsbo stuteri Gamla Malmövägen 306, 26292, Ängelholm 042207010,0705976331
Tillgänglig via Samlingsdagar Beställ senast
AI, TAI Måndag, Onsdag, Fredag KL 1100
Övrigt
Semin beställes från Gränsbo stuteri, tappning sker på Falbygdens stuteri.

Betäckningssäsongen

Börjar Slutar Verksam i tävling Tävlingsinfo
2019-04-03 2019-08-09 Ja www.gransbostuteri.com

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.


Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.


Hingsthållaren debiterar följande:


Samling/Packning 500 SEK + moms

Språng 2500 SEK + moms

Dräktig (90dygn) 7000 SEK + moms


ÖVRIGT

Samlingsavgiften 500:- exkl moms betalas en gång per sto och år. Skicken levereras av MH AB antingen med bil eller flyg beroende på vart din seminstation ligger i landet. Kolla att din seminstation anslutit sig till MH AB transportkedjan Kostnad 750:- + moms med bil 950:- moms med flyg. För mer info om frakter och rabatter se www.gransbostuteri.com


Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte


Tillbaka Btn_print_pdf