2019-01-15-bruksprov

Faktablad för Kannando Hästak DWB 1384

Hemsida med mer information om hingsten:   http://hastak.se

Hingsthållare

Namn Adress Telefon E-post
Hästak AB Rörshult
362 98
Älmeboda
070-5159790 [email protected]

Beställning av sperma

Beställ från Adress Telefon Fax
HÄSTAK Rörshult, 362 98, Älmeboda 0477-600 82,070-515 97 90
Tillgänglig via Samlingsdagar Beställ senast
AI, TAI Måndag, Onsdag, Fredag 10.00
Övrigt
Vill du börja säsongen tidigare el. vid förlängning av betäcknings säsongen kontakta oss. Vi anlita MHAB till skicken Bilskick 750:-. Flygskick 900:-. Det finns också möjlighet att själv hämta skicken på HÄSTAK 100:-. Hästak ansvara inte för ev. leverans problem med skicken (skador el förlust m.m) men informera oss samma dag om skicken inte kommit fram.

Betäckningssäsongen

Börjar Slutar Verksam i tävling
2019-04-15 2019-08-14 Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.


Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.


Hingsthållaren debiterar följande:


Språng 2500 SEK + moms

Dräktig (90dygn) 7500 SEK + moms

Frakt 750 SEK + moms


ÖVRIGT

2 000:- rabatt till sto med placering i minst 145 sänd in resultaten i god tid.
Vid betäckning av flera ston från Hästaks hingstar lämnas mängdrabatt.
Rabatten dras vid 90-dgr. avgiften och kan inte kombineras.
Vi kommer anlita MHAB till skicken Bilskick 750:- Flygskick 900:-. Du kan också själv hämta skicken på HÄSTAK kostnad 100:-. Hästak ansvara inte för ev. leverans problem med skicken (skador el förlust m.m) men informera oss samma dag om skicken inte kommit fram.


Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår


Blir stoet inte dräktigt eller kastar få du en fri språngavgift till 2020 på någon av HÄSTAKS egen ägda hingstar stationerade på HÄSTAK 2020. Under förutsättning att stoet semineras om under minst en brunst om hon inte blir dräktigt i annat fall deb. språ

Tillbaka Btn_print_pdf