2019-01-15-bruksprov

Faktablad för Cayenne de Clarence 1352

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.lovstastuteri.com

Hingsthållare

Namn Adress Telefon E-post
Lövsta Seminstation Stjärnborgs Gård
194 92
Upplands Väsby
0760-121112 [email protected]

Beställning av sperma

Beställ från Adress Telefon Fax
Lövsta Seminstation Stjärnborgs Gård, 194 92 , Upplands Väsby 0761738818
Tillgänglig via Samlingsdagar Beställ senast
AI, TAI Måndag, Onsdag, Fredag Kl 11.00 och Fredag kl 11.00
Övrigt
ALLMÄNNA VILLKOR ATT TÄNKA PÅ VID BESTÄLLNING AV SEMIN: • Stoägaren måste informera sig om de villkor som gäller för respektive hingst. All information om speciella villkor finns på www.lovstastuteri.com/semin. • Avelssäsongen börjar 03 april och slutar 30 augusti. Beställningar tas endast emot mellan dessa datum. • Beställning av utlandssemin sker måndag – torsdag senast kl 9.00 helgfri vardag. • Beställning av semin från hingstar stationerade i Sverige sker måndag senast 12.00, onsdag senast 12.00, fredag senast 09.00. Torsdag efter överenskommelse. • Bra att veta är att den tyska avelssäsongen slutar tidigare än den svenska. Är ditt sto inte dräktigt när den tyska säsongen slutar erbjuder vi fryst semin. Fraktkostnad tillkommer i sådant fall. • Om en hingst av någon anledning inte skulle finnas tillgänglig under betäckningssäsongen, på grund av sjukdom, tävling eller liknande, försöker vi erbjuda tillgång till fryssemin istället. Alternativt kan stoägaren/beställaren välja en annan hingst från samma hingsthållare. • Notera att priserna kan skilja mellan färsk och fryst semin för samma hingst. Se vår prislista. • Kom ihåg att språngavgift måste betalas för varje utspolat embryo vid ET. • Uppfödarbeviset ställs inte ut eller vidarebefordras till ASVH förrän språngavgiften är mottagen. • Vi kan inte alltid garantera tillgången på vissa populära hingstar. Dock prioriteras alltid påbörjade ston leverans. • Eventuella klagomål måste framföras i samband med seminering. • Är stoet inte dräktigt efter 90 dagar måste detta meddelas Lövsta senast den 95:e dagen räknat från det första semintillfället i den senaste brunsten genom ett uppvisande av ett veterinärintyg, veterinärintyget får då inte vara äldre än 5 dagar. Samtidigt måste stoet rapporteras som icke dräktigt på www.språngrulla.se. Kommer rapporten in senare debiteras stoägaren dräktighetsavgiften för 90 dagar. Lövsta Seminstation ansvarar inte för utebliven rapport på språngrulla från mottagande station. Översändande av veterinärintyg avseende utebliven dräktighet sker på stoägarens / beställarens risk. Om så inte sker eller om intyget inkommer för sent till Lövsta debiteras 90 dygnsavgift. • Fraktkostnader kan variera. Fråga alltid efter aktuella priser. • Transportkostnaden debiteras per skick. • Moms tillkommer på alla kostnader. Tveka inte att fråga oss om råd eller om du undrar något om våra villkor. ATT TÄNKA PÅ VID BESTÄLLNING AV UTLANDSSEMIN: • Seminbeställning: Stoägaren måste informera sig om de villkor som gäller för respektive hingst. All information om speciella villkor finns på hemsidan www.lovstastuteri.com/semin. Avelssäsongen börjar 1 april och slutar 31 augusti. Beställningar tas endast emot mellan dessa datum. På vår hemsida finns beställningsblanketten som ska användas för respektive hingst. Den går även att ladda ner från www.språngrulla.se. Beställning sker senast kl 9:00 måndag – torsdag helgfri vardag. Har du speciella önskemål går detta oftast att ordna, men mot en extra kostnad. Den beställda seminen får endast användas till angivet sto. Bra att veta är att den tyska avelssäsongen slutar tidigare än den svenska. Är ditt sto inte dräktigt när tyska säsongen slutar erbjuder vi fryst semin. Endast fraktkostnad tillkommer. Är stoet inte dräktigt efter 90 dagar måste detta meddelas senast den 95:e dagen räknat från det första semintillfället genom ett veterinärintyg ställt till [email protected] Samtidigt måste stoet rapporteras som icke dräktigt på www.språngrulla.se. Kommer rapporten in senare debiteras stoägaren dräktighetsavgiften för 90 dagar. Lövsta Seminstation ansvarar inte för utebliven rapport på språngrulla från mottagande station. Översändande av veterinärintyg avseende utebliven dräktighet sker på stoägarens / beställarens risk. Skulle stoet inte vara dräktigt på 90:e dygnet, men tidigare befunnits dräktigt, och detta rapporteras före den 1 december innevarande seminsäsong kompenseras stoägaren genom att erhålla en språngavgift för samma sto efterföljande säsong. Vid embryotransfer betalas hingstavgift när befruktat embryo sköljs ut. Blanketterna för registreringsansökan blir inte tillgängliga förrän full betalning mottagits av Lövsta Seminstation. Om en hingst av någon anledning inte skulle finnas tillgänglig under betäckningssäsongen, på grund av sjukdom, tävling eller liknande, erbjuder vi tillgång till fryst semin istället. Alternativt kan man välja en annan hingst ur programmet från samma hingsthållare. I sådant fall debiteras enbart hingstavgift för den senast använda hingsten. Hingstavgifter återbetalas ej. OBS! Beställning av fryst semin måste ske med två-fem dagars varsel beroende på hingstval. Om Lövstas seminbehållare används måste denna skickas tillbaka inom 48 timmar, annars tillkommer en avgift på 100 SEK/dag. Ingen semin kan eller får återlämnas eller säljas vidare. Notera att priserna kan skilja mellan färsk och fryst semin för samma hingst. Se vår prislista. Vi kan inte alltid garantera tillgången på vissa populära hingstar. Dock garanteras påbörjade ston leverans. Hingstägarna har också rätt att prioritera ston som insemineras på deras egen anläggning. Eventuella klagomål måste framföras i samband med seminering. Hingstägaren garanterar kvaliteten på semin vid både fryst och färsk. Beställaren ansvarar för att all information i orderformuläret är korrekt, såsom adress, beställningens omfattning etc. Leverans: Fraktkostnaden kan variera. Fråga alltid efter aktuella priser. De flesta transportfirmor kan inte garantera expressleverans. Det finns möjlighet att få expressleverans, men i sådant fall ansvarar beställaren för såväl kontakt med transportfirman som för den extra kostnaden. Helgleverans kan ordnas mot en extra kostnad. Kontakta oss för prisuppgift. Lövsta Seminstation är inte ansvarig för skador som kan uppstå under transport eller hantering. Transportkostnad debiteras per skick. Fakturering: För privatpersoner gäller 10 dagars betalningsvillkor och för företag 30 dagar. Kostnaden för hingstar stationerade på Lövsta Seminstation debiteras i SEK. Importhingstarna faktureras i Euro, direkt från hingsthållaren. Alla priser anges i € men faktureras i SEK med aktuell växlingskurs (Handelsbanken) Moms tillkommer på alla kostnader. Villkoren kan variera mellan hingstarna då hingsthållarnas egna speciella villkor tillkommer. Se www.lovstastuteri.com/semin för fullständig information om respektive hingst. Tveka inte att fråga oss om råd eller om du undrar något om våra villkor.

Betäckningssäsongen

Börjar Slutar Verksam i tävling
2018-04-04 2018-08-15 Ja

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.


Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.


Hingsthållaren debiterar följande:


Frakt 750 SEK + moms

Språng 2500 SEK + moms

Dräktig (90dygn) 5000 SEK + moms


ÖVRIGT

Fraktkostnader

Mats Hästtransporttjänst: 750:- + moms
MTD (fredagar) 700:-
Emballage (hämtning på Stjärnborg) 100:-
Expressleverans samma dag med Jetpak: På fårfrågan

-Fryst semin:
TNT: 1000:-
Posten: 1800:-
Emballage (Hämtning på Stjärnborg) 30kr/l kväve
ALLMÄNNA VILLKOR
ATT TÄNKA PÅ VID BESTÄLLNING AV SEMIN:
• Stoägaren måste informera sig om de villkor som gäller för respektive hingst.
All information om speciella villkor finns på www.lovstastuteri.com/semin.
• Avelssäsongen börjar 03 april och slutar 30 augusti.
Beställningar tas endast emot mellan dessa datum.
• Beställning av utlandssemin sker måndag – torsdag senast kl 9.00 helgfri vardag.
• Beställning av semin från hingstar stationerade i Sverige sker måndag senast 12.00, onsdag senast 12.00, fredag senast 09.00. Torsdag efter överenskommelse.
• Bra att veta är att den tyska avelssäsongen slutar tidigare än den svenska.
Är ditt sto inte dräktigt när den tyska säsongen slutar erbjuder vi fryst semin. Fraktkostnad tillkommer i sådant fall.
• Om en hingst av någon anledning inte skulle finnas tillgänglig under betäckningssäsongen, på grund av sjukdom, tävling eller liknande, försöker vi erbjuda tillgång till fryssemin istället. Alternativt kan stoägaren/beställaren välja en annan hingst från samma hingsthållare.
• Notera att priserna kan skilja mellan färsk och fryst semin för samma hingst. Se vår prislista.
• Kom ihåg att språngavgift måste betalas för varje utspolat embryo vid ET.
• Uppfödarbeviset ställs inte ut eller vidarebefordras till ASVH förrän språngavgiften är mottagen.
• Vi kan inte alltid garantera tillgången på vissa populära hingstar. Dock prioriteras alltid påbörjade ston leverans.
• Eventuella klagomål måste framföras i samband med seminering.
• Är stoet inte dräktigt efter 90 dagar måste detta meddelas Lövsta senast den 95:e dagen räknat från det första semintillfället i den senaste brunsten genom ett uppvisande av ett veterinärintyg, veterinärintyget får då inte vara äldre än 5 dagar. Samtidigt måste stoet rapporteras som icke dräktigt på www.språngrulla.se. Kommer rapporten in senare debiteras stoägaren dräktighetsavgiften för 90 dagar. Lövsta Seminstation ansvarar inte för utebliven rapport på språngrulla från mottagande station. Översändande av veterinärintyg avseende utebliven dräktighet sker på stoägarens / beställarens risk. Om så inte sker eller om intyget inkommer för sent till Lövsta debiteras 90 dygnsavgift.
• Fraktkostnader kan variera. Fråga alltid efter aktuella priser.
• Transportkostnaden debiteras per skick.
• Moms tillkommer på alla kostnader.
Tveka inte att fråga oss om råd eller om du undrar något om våra villkor.
ATT TÄNKA PÅ VID BESTÄLLNING AV UTLANDSSEMIN:
• Seminbeställning:
Stoägaren måste informera sig om de villkor som gäller för respektive hingst. All information om speciella villkor finns på hemsidan www.lovstastuteri.com/semin.
Avelssäsongen börjar 1 april och slutar 31 augusti. Beställningar tas endast emot mellan dessa datum.
På vår hemsida finns beställningsblanketten som ska användas för respektive hingst. Den går även att ladda ner från www.språngrulla.se.
Beställning sker senast kl 9:00 måndag – torsdag helgfri vardag. Har du speciella önskemål går detta oftast att ordna, men mot en extra kostnad.
Den beställda seminen får endast användas till angivet sto.
Bra att veta är att den tyska avelssäsongen slutar tidigare än den svenska. Är ditt sto inte dräktigt när tyska säsongen slutar erbjuder vi fryst semin. Endast fraktkostnad tillkommer.
Är stoet inte dräktigt efter 90 dagar måste detta meddelas senast den 95:e dagen räknat från det första semintillfället genom ett veterinärintyg ställt till [email protected] Samtidigt måste stoet rapporteras som icke dräktigt på www.språngrulla.se. Kommer rapporten in senare debiteras stoägaren dräktighetsavgiften för 90 dagar. Lövsta Seminstation ansvarar inte för utebliven rapport på språngrulla från mottagande station. Översändande av veterinärintyg avseende utebliven dräktighet sker på stoägarens / beställarens risk.

Skulle stoet inte vara dräktigt på 90:e dygnet, men tidigare befunnits dräktigt, och detta rapporteras före den 1 december innevarande seminsäsong kompenseras stoägaren genom att erhålla en språngavgift för samma sto efterföljande säsong.

Vid embryotransfer betalas hingstavgift när befruktat embryo sköljs ut.
Blanketterna för registreringsansökan blir inte tillgängliga förrän full betalning mottagits av Lövsta Seminstation.
Om en hingst av någon anledning inte skulle finnas tillgänglig under betäckningssäsongen, på grund av sjukdom, tävling eller liknande, erbjuder vi tillgång till fryst semin istället. Alternativt kan man välja en annan hingst ur programmet från samma hingsthållare. I sådant fall debiteras enbart hingstavgift för den senast använda hingsten. Hingstavgifter återbetalas ej. OBS! Beställning av fryst semin måste ske med två-fem dagars varsel beroende på hingstval. Om Lövstas seminbehållare används måste denna skickas tillbaka inom 48 timmar, annars tillkommer en avgift på 100 SEK/dag.
Ingen semin kan eller får återlämnas eller säljas vidare.
Notera att priserna kan skilja mellan färsk och fryst semin för samma hingst. Se vår prislista.
Vi kan inte alltid garantera tillgången på vissa populära hingstar. Dock garanteras påbörjade ston leverans. Hingstägarna har också rätt att prioritera ston som insemineras på deras egen anläggning.
Eventuella klagomål måste framföras i samband med seminering.
Hingstägaren garanterar kvaliteten på semin vid både fryst och färsk.
Beställaren ansvarar för att all information i orderformuläret är korrekt, såsom adress, beställningens omfattning etc.
Leverans:
Fraktkostnaden kan variera. Fråga alltid efter aktuella priser.
De flesta transportfirmor kan inte garantera expressleverans. Det finns möjlighet att få expressleverans, men i sådant fall ansvarar beställaren för såväl kontakt med transportfirman som för den extra kostnaden.
Helgleverans kan ordnas mot en extra kostnad. Kontakta oss för prisuppgift.
Lövsta Seminstation är inte ansvarig för skador som kan uppstå under transport eller hantering.
Transportkostnad debiteras per skick.
Fakturering:
För privatpersoner gäller 10 dagars betalningsvillkor och för företag 30 dagar.
Kostnaden för hingstar stationerade på Lövsta Seminstation debiteras i SEK. Importhingstarna faktureras i Euro, direkt från hingsthållaren.
Alla priser anges i € men faktureras i SEK med aktuell växlingskurs (Handelsbanken)
Moms tillkommer på alla kostnader.
Villkoren kan variera mellan hingstarna då hingsthållarnas egna speciella villkor tillkommer. Se www.lovstastuteri.com/semin för fullständig information om respektive hingst. Tveka inte att fråga oss om råd eller om du undrar något om våra villkor.


Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte


Tillbaka Btn_print_pdf