2019-05-15-gransbo

Baltimore 1178

Här visas språngrulla på Baltimore för år 2018.

89fe03e267683ff98fd5ffd2985bc680

Sto Blup Typ Dr Hingsthållare Fölinfo
Carrera (13) (SWB) Blup FAI DR+ Lövsta Seminstation 2019-04-26, Hingst, Brun
Wornescha (SWB) Blup FAI DR+ Lövsta Seminstation

Totalt antal betäckta ston: 2 st

AI: 0 st

TAI: 0 st

FAI: 2 st

N: 0 st


Totalt antal dr.undersökta ston: 2 st

Registrerade dräktiga: 2 st

AI: 0 st

TAI: 0 st

FAI: 2 st

N: 0 st

Varav i nuläget ej längre dräktiga: 0 st


Aktuell dräktighetsprocent: 100 %

Blup Se blup för sto